nodeen

Alt som er blitt oppfunnet og skapt gjennom menneskehetens historie begynte med en tanke. Og fra denne tanken ble det funnet en vei og det ble manifestert fra det usynlige inn i det synlige.

- Rhonda Byrne -

Verdibasert salg

Energy Upgrade har god erfaring med å gjennomføre treningsprogrammer i verdibasert salg. Utgangspunktet er at en betalingsvillighet avhenger av hvordan verdien av et tilbud blir oppfattet, ikke av den faktiske prisen for en vare eller en tjeneste eller av mål på interne marginer. Den oppfattete verdien er summen av alle oppfattete fordeler og dermed av verdidriverne med hensyn til tilbudet. Verdibasert kommunikasjon kan være en nøkkel i et suksessrikt salgsarbeid.