nodeen

No problem can be solved from the same consciousness that created it. We must learn to see the world anew.

- Albert Einstein -

Den utfordrende samtalen

Utfordrende samtaler er de samtalene som ofte ikke blir tatt, blant annet når det gjelder oppgaveløsning som ikke er god nok, utfordrende atferd, oppfølgingssamtaler under sykmeldinger eller tilbakemeldinger til nyansatte i prøvetiden. Treningsprogrammet gir både helt konkrete verktøy til denne typen samtaler, rom for å reflektere over egne kloke grep og forbedringsmuligheter og praktiske øvelser med feedback og coaching.