nodeen

Follow your bliss and the Universe will open doors for you where there were only walls.

- Joseph Campbell -

Energy Upgrade programmet

Energy Upgrade programmet fremmer personlig utvikling og vekst og representerer et energiløft i samspillet mellom ”body, mind, heart and Spirit”. Deltakerne vil kunne nyte godt av et trygd rom for å tillate den egne ”autopiloten” å komme på linje med bevisste valg, ens hjerteønsker og den dypere meningen med det egne livet.

I løpet av seminaret vil du blant annet kunne lære en rekke helt konkrete prosesser for å gi slipp på emosjonelle blokkeringer og snu mentale begrensninger slik at deltakerne så lett som mulig kan ta steget inn i sin fulle kraft og bistå andre med det samme. Seminaret byr deltakerne et rom hvor en kan oppleve ulike innfallsvinkler, erfare nytten av konkrete endringsprosesser og på bakgrunn av dette skape deg "sin egen metode" for personlig vekst og utvikling som passer en optimalt.