nodeen

Når du forstår hvordan denne verden fungerer, begynner du automatisk å oppleve mirakler... det andre vil kalle mirakler.

- Richard Bach -

Team

Lars Steinberg samarbeider med konsulenter, prosessledere og trenere fra blant annet Norge, Sverige, Tyskland, USA, Canada, Australia og verden forøvrig, som deler felles visjoner, verdier og arbeidsmetoder.

Vi ser på oss som prosessarkitekter, endringsnavigatører og coacher som bistår mennesker og organisasjoner med å ta ut sitt fulle potensial. Vår kunnskap bidrar til å frigjøre energi og krefter. Intensjonen er at du som menneske eller din organisasjon som arbeidsplass skal kunne bli enda mer levende, i balanse og suksessrik, for å kunne nå utfordrende mål.
Med et utvalg av meget virkningsfulle verktøy legger vi til rette for en prosess som er tilpasset dine mål.

Lars Steinberg er medinitiator av Beyond Performance Group som har inngått en rammeavtale med Sveriges nest største arbeidsgiver Göteborg stad, er en aktiv del av ulike fagnettverk også i Mellom-Europa og er medeier av Genuine Contact programmet som drives og videreutvikles av et internasjonalt felleskap av ca 50 erfarne konsulenter fra hele verden.

Gjennom disse nettverkene er det mulig å sammenstille optimale prosjektteam som er tilpasset oppdraget både med hensyn til holdninger, fagkompetanse, språk og geografi.