nodeen

Seminarer, workshops og trainings

Energy Upgrade tilbyr bistand til konseptutvikling, gjennomføring og oppfølging av seminarer, workshops og treningsopplegg som gir kunden ønsket effekt. Vi har bred erfaring med lærings- og utviklingsprogrammer, som blir skreddersydd etter kundens intensjoner, ønsker og behov med hensyn til innhold, varighet og logistikk (sted og deltakerantall). Disse erfaringene strekker seg fra 2-timers impulsworkshops med inputs og praktiske øvelser til utviklingsprogrammer med 14 treningsdager per deltaker, enkeltarrangementer og programmer med flere grupper på ulike steder og gruppestørrelser fra 3 personer og opp til flere hundre deltakere i samme rom. Oversikten nedenfor gir noen eksempler fra våre tilbud, og vi bidrar alltid gjerne på en innovativ måte til konseptutvikling og gjennomføring av nye seminarer, workshops og treningsopplegg som bidrar til å virkeliggjøre oppdragsgivers intensjoner. Vi skreddersyr interne seminarer og opplegg for ferdighetstrening for ledere, medarbeidere og team. Ut fra oppdragsgivers mål og intensjon komponerer vi innholdet, varighet og framgangsmåten slik at hele mennesket blir invitert inn i lærings- og treningsprosessen, ikke bare hodet. Dette sikrer bærekraftige resultater og bidrar til at deltakerne i etterkant er bedre i stand til å mestre sine utfordringer. Her kommer det mer informasjon om flere seminar- og treningstilbud i løpet av de neste 3 dagene.

Lederskap i en ny tid

Vi lever midt i en viktig fase i menneskehetens historie, i en tid med kriser og fantastiske muligheter. Fokuset flyttes til enhet, ”win-win” og optimalt samspill med omgivelsene. Les mer

Å lede fra hjertet

Evnen til å være sentrert i hjertet, forbli i en emosjonell balanse og holde hjertet åpent kan ses på som én av det moderne lederskapets nøkkelkompetanser. Les mer

Mindset Upgrade

Mindset Upgrade er et state of the art treningsprogram for å endre underliggende filtre, overbevisninger og ”autopiloten” som frambringer bestemte typer atferd. Les mer

Prosessdesign og -ledelse

Her lærer du å regissere lærings- og utviklingsprosesser i mindre eller i store grupper som adresserer hele mennesket, ikke bare hodet. Les mer

Kommunikasjon

Vårt kommunikasjonstrening er et trygt utviklingslaboratorium for nye eksperimenter, feedback, refleksjon og overføring av ny atferd inn i arbeidshverdagen. Les mer

Team Performance

Energy Upgrade tilbyr både seminarer og treningsprogrammer for team som ønsker å lære konkrete metoder og verktøy for å øke sin performance. Les mer

Den utfordrende samtalen

Dette programmet gir helt konkrete verktøy og trening til de samtalene som mange steder ikke blir tatt. Les mer

Verdibasert salg

Å få nye perspektiver og trene på verdibasert kommunikasjon i konkrete øvelser kan være en nøkkel i et suksessrikt salgsarbeid. Les mer

Open Space Technology

Open Space metoden åpner muligheter for effektiv samhandling på høyt nivå, livslang læring, nyttiggjøring av intelligensen i en gruppe og kreativ problemløsning. Les mer

Løsningsfokusert tilnærming - LØFT

Lars Steinberg har lang erfaring med å skreddersy treningsopplegg i LØFT med fokus på ledelse, kommunikasjon, coaching, det gode arbeidsklimaet og utfordrende samtaler. Les mer

Energy Upgrade programmet

Energy Upgrade programmet fremmer personlig utvikling og vekst og representerer et energiløft i samspillet mellom ”body, mind, heart and Spirit”. Les mer

Be the Change Symposium

Dette seminaret er et bidrag til en økologisk bærekraftig, sosialt rettferdig og samtidig meningsfull menneskelig tilværelse på vår jord. Les mer

Rom for det vesentlige

Arrangementet gir rom for å videreutvikle sin kapasitet til å aktivt skape livet ut fra en indre kraft, glede og en inspirerende samhandling med andre. Les mer