nodeen

Miracles are natural. When they do not occur, something has gone wrong.

- William Thetford (professor i psykologi) -

Rom for det vesentlige

Lars Steinberg er én av tre initiativtakere og bidragsytere til utviklingen av ”Rommet for det Vesentlige” som en møteform for å kunne komme sammen i en tid som er preget av store endringer på det individuelle planet og kollektivt i menneskeheten. Arrangementet gir rom for å videreutvikle sin kapasitet til å aktivt skape livet ut fra en indre kraft, utvide livligheten, indre visdom og glede, bygge nettverk med andre som i felleskap ønsker å bidra til helheten på en kjærlighetsfull og kraftfull måte og fylle opp energitanken for veien som den enkelte har videre foran seg.