nodeen

What this power is, I can not say. All I know is that it exists.

- Alexander Graham Bell (oppfinneren av telefonen) -

Open Space Technology

Open Space metoden åpner muligheter for effektiv samhandling på høyt nivå, livslang læring, nyttiggjøring av intelligensen i en gruppe og kreativ problemløsning. Harrison Owen unnfanget ideen til Open Space i 1983, etter at han hadde arrangert en stor internasjonal konferanse. Han kunne kjenne seg godt igjen i tilbakemeldingene: Konferansen var bra, men kaffepausene hadde vært det mest givende. Etter en refleksjon over kaffepausenes energi bestemte han seg for å skape en konferanseform som trakk kaffepausenes dynamikk og underliggende prinsipper inn i kjernen av konferansen.

Denne treningen gir deg både praktiske grep for å kunne bruke metoden på en suksessrik måte og en dypere innsikt i holdningen og rollen som fasilitator - en lettgjører i forhold til andres utvikling og vekst.

Her finner du et eksempel på en mer utførlig kursbeskrivelse, som kan tilpasses til målgruppens behov.

Her er noen eksempler på resultater som du kan oppnå med å tilrettelegge møter, konferanser og mange typer utviklingsprosesser ved hjelp av Open Space:

  • Entusiasmen og kompetansen til deltakerne brukes best mulig ut fra et felles og tydelig definert hovedtema som springer ut fra formålet med møtet.
  • Deltakerne gjør konkrete erfaringer med selvorganisering og selvstyrte grupper innen for klare rammer, er seg selv, i genuin kontakt med hverandre og bidrar samtidig med sitt beste til helheten.
  • Alle viktige spørsmål kommer fram og blir arbeidet med så lenge det er tid og det er deltakere som har energi for dem.
  • Samhandlingen under et slikt møte bidrar til et godt arbeidsmiljø, en opplevelse av felleskap, mestring og av verdien til den egne og den samlete kompetansen i gruppen eller organisasjonen.
  • Spørsmål og undertema med prioritet identifiseres.
  • Konkrete handlingsplaner utarbeides og ansvar tas for aktiviteter i oppfølgingen.

Mer om Open Space som møteform finner du her.

For en kort (ca 1 min) velkomst og invitasjon fra opphavsmannen Harrison Owen til å anvende metoden klikk her.