nodeen

Kurs i Open Space-metoden

Sted og tidspunkt
Skandinavia, fatsettes i samråd med interesserte deltakere, meld din interesse gjennom å bruke påmeldingsknappen og fylle ut påmeldingsskjemaet, så får du en bekreftelse og etter hvert en statusrapport. Når vi har 6 interessenter kontakter vi deg for å bestemme en kursdato (vi anvender en programvare som gjør dette til en smidig og enkel prosess). Neste kursstart blir i løpet av høsten 2012.
Investering
NOK 9.800 inkl. lunsj og en omfattende arbeidsbok
Husk
Begrenset antall

Open Space metoden åpner muligheter for effektiv samhandling på høyt nivå, livslang læring, nyttiggjøring av intelligensen i en gruppe og kreativ problemløsning. Harrison Owen unnfanget ideen til Open Space i 1983, etter at han hadde arrangert en stor internasjonal konferanse. Han kunne kjenne seg godt igjen i tilbakemeldingene: Konferansen var bra, men kaffepausene hadde vært det mest givende. Etter en refleksjon over kaffepausenes energi bestemte han seg for å skape en konferanseform som trakk kaffepausenes dynamikk og underliggende prinsipper inn i kjernen av konferansen.

Denne treningen gir deg både praktiske grep for å kunne bruke metoden på en suksessrik måte og en dypere innsikt i holdningen og rollen som fasilitator - en lettgjører i forhold til andres utvikling og vekst.

Her finner du et eksempel på en mer utførlig kursbeskrivelse, som kan tilpasses til målgruppens behov om kurset skal holdes bedrifts- eller organisasjonsinternt, for et bestemt nettverk eller en annen målgruppe.

 

Oversikt over innholdet i et åpent innføringskurs i Open Space-metoden

Dag 1
 
 • Open Space metoden - når passer den best og hvilke resultater kan man oppnå?
 • Fasilitatorens / møtelederens rolle
 • Et Open Space møte om et aktuelt tema
 • Refleksjon over opplevelsen av Open Space møtet
 • Open Space metodens viktigste komponenter steg for steg

Dag 2
 
 • Å "ha igjen sekken" - prioritering og handlingsplanlegging
 • Kjernen i Open Space metoden - en reisa i dybden
 • Praktisk øvelse - å åpne rommet
 • Logistikk og planlegging forutfor et Open Space møte
 • Forberedelser med oppdragsgiveren
 
Dag 3
 
 • Uppfölgingsmøte med oppdragsgiveren
 • Arbeid med eget design
 • Dialog om deltakernes gjenstående spørsmål
 • Muligheter for videre læring

Oppfølgingsmøte
Efter 3-4 måneder gjennomfører vi et halvdags oppfølgingsmøte som ofte gjennomføres webbasert på distanse. Formålet er å støtte deltakernes fortsatte utvikling. Blant annet gjennomføres en effektevaluering for å fange opp læringspunkter og en "mentorsirkel" der deltakerne får anledning til å utveksle erfaringer. Temaet for dette kan være: Å arbeide med Open Space-metoden - utfordringer og muligheter?!

Etter kurset har deltakerne tilgang til våre globale møteplasser for kontinuerlig læring og utvikling.

Mer informasjon om Open Space som møteform, bl.a. med linker til videoer mv, finner du her.

Last ned brosjyre her