Klikk her for å komme til en kort videohilsen fra Lars Steinberg

  No problem can be solved from the same consciousness that created it. We must learn to see the world anew.

  - Albert Einstein -

  Open Space som møte- og konferanseform

  Open Space er en møteform som åpner muligheter for nyttiggjøring av intelligensen i en gruppe og legger til rette for effektiv samhandling på høyt nivå. Harrison Owen oppdaget metoden i 1983, etter en stor internasjonal konferanse som han hadde forberedt i mer enn ett år. Tilbakemeldingene som gikk igjen var at konferansen var bra, men at kaffepausene hadde vært det mest givende. Først kjente han seg truffet – det som hadde oppstått der og da mellom deltakerne hadde vært det mest verdifulle, mens det som han hadde forberedt så lenge ble rangert deretter. Men så inspirerte disse tilbakemeldingene en grundig analyse av kaffepausenes energi, som endte med beslutningen om å skape en konferanseform som trakk kaffepausenes dynamikk og underliggende prinsipper inn i kjernen av konferansen.

  Den genialt enkle strukturen som kom ut av dette viste seg å være så effektiv at Open Space metoden anvendes i dag med grupper på mellom 5 og 1000 deltakere i mer enn 120 land. Flere titusen fasilitatorer er blitt utdannet over hele verden for å bistå i denne typen møter. Her kan du – i løpet av en 11 minutters film – se et eksempel på anvendelsen av Open Space for å komme fram til konkrete satsinger i det svenske Trafikverket:

   

  Metoden brukes i mange ulike sammenhenger og passer både som et redskap i endrings- og utviklingsarbeid og som en plattform for erfaringsutveksling og i utdannings- og seminarsammenheng. En forutsetning for å anvende Open Space er at ledelsen ønsker å invitere til ekte deltakelse og slippe løs kraften som bor i den enkelte – innen for tydeliggjorte rammer. Dersom ledelsen ønsker full kontroll over sluttresultatet anbefales andre metoder.

  I ”Open Space” gis deltakerne det fulle ansvaret for å gi konkret innhold til et møte eller en konferanse. Handlingsrommet er definert gjennom et sett av ”givens” – klare rammer og grenser – som utkrystalliseres i forarbeidet. Det blir kommunisert en tydelig struktur i starten av møtet, som skaper både trygghet og åpner et rom for engasjement, kreativitet og konkret handling.

  Foto: Nicole Cronauge

  Konkrete resultater fra Open Space møter:

  • Entusiasmen og kompetansen til deltakerne brukes best mulig ut fra et felles og tydelig definert hovedtema som springer ut fra formålet med møtet.
  • Deltakerne gjør konkrete erfaringer med selvorganisering og selvstyrte grupper innen for klare rammer, er seg selv, i genuin kontakt med hverandre og bidrar samtidig med sitt beste til helheten.
  • Alle viktige spørsmål kommer fram og blir arbeidet med så lenge det er tid og det er deltakere som har energi for dem.
  • Samhandlingen under et slikt møte bidrar til et godt arbeidsmiljø, en opplevelse av felleskap, mestring og av verdien til den egne og den samlete kompetansen i gruppen eller organisasjonen.
  • Spørsmål og undertema med prioritet identifiseres.
  • Konkrete handlingsplaner utarbeides og ansvar tas for aktiviteter i oppfølgingen.


  Fem prinsipper og én lov

  I løpet av Open Space møter fungerer fire prinsipper og en lov som underliggende ”styringssystem” for samhandlingen og arbeidet som gjøres. Den enkelte deltakerens engasjement og ansvarstaking er nøkkelen til en rik og givende deltakelse. De fire prinsippene er:

  • Den som enn kommer, er den riktige personen. Det betyr blant annet at visdommen som trengs for å komme fram til gode løsninger finnes i rommet.
  • Hva som enn skjer, er det eneste som kunne hende. Dette prinsippet inviterer blant annet til å være åpen og fokusere på best mulig innsats akkurat nå.
  • Når det enn skjer, er det riktige tidspunktet. Det betyr blant annet at kreativitet ikke følger viseren på klokka, men har sin egen dynamikk.
  • Hvor det enn skjer, er det riktige stedet. Dette åpner blant annet for å ta i bruk hele det disponible arealet for å virkeliggjøre møtets formål.
  • Når det er slutt, så er det slutt. Det betyr også at det ikke er slutt så lenge det ikke er slutt, og at temaer kan behandles og fordypes videre utover det som i utgangspunktet var planlagt i løpet av møtet/konferansen.

  Så finnes det én lov i Open Space: Bruk føttene (loven om mobilitet). Dersom du som deltaker oppdager at du befinner det i en arbeidsgruppe/workshop der du verken lærer noe eller gir noe, så er det ikke bare din rett men også din plikt å ære de andre med ditt fravær og bevege deg til et annet sted, for eksempel til en annen arbeidsgruppe. Loven og pinsippene legger til rette for at deltakerne tar ansvar for det de brenner for.

  Open Space metoden er best egnet når noen av følgende forutsetninger er til stede:

  • Det finnes et ”virkelig anliggende”, et spørsmål eller en utfordring som hovedtema for sammenkomsten.
  • Problemstillingen eller hovedtemaet og faktorene som virker inn er komplekse.
  • Det finnes et mangfold av mennesker som skal delta under en sammenkomst.
  • Det finnes et engasjement.
  • Du ønsker å skape konkrete resultater eller et godt grunnlag for beslutninger.


  Følgende filmer gir deg en dypere innsikt i metoden:

  En kort intro og velkommen av Harrison Owen
  Harrison Owen – opphavsmannen til Open Space – ønsker deg velkommen til å anvende denne metoden. Ca 1 min.

  Open Space-metoden i praksis – slik fungerer den
  Filmen gir en oversikt over hele prosessen under en Open Space konferanse i det svenske Trafikverket fra åpningen til prioritering og handlingsplanlegging. Deltakerne utforsket nye veier for å øke effektene av såkalte Intelligente Transportsystemer ITS.

  Open Space - The Power of Self-Organisation
  Vår kollega Jutta i Berlin har laget denne videoen som beskriver Open Space-metoden og deler inntrykk i forhold til hvordan denne typen møter og konferanser foregår. 7 min

  En Internasjonal konferanse blir en suksess – ved hjelp av Open Space som møteform!
  Konferansen ”Europe -Asia Media Dialogue” ble arrangert av tyske Friedrich Ebert Foundation i Bonns kongressenter. Deltakerne deler sine inntrykk om hvordan mangfoldet slapp til og beriket konferansen ved hjelp av Open Space. 5 min.

  Peggy Holman forteller om Open Space
  Peggy er forfatter av ”The Change Handbook” og har arbeidet med lærende organisasjoner i næringslivet og i andre sammenhenger i en årrekke. Samtidig er hun en av de mest framstående personene med innsikt i Open Space-metoden. Her intervjues hun i Jim Rough show og gir en dypere forståelse av dynamikken i metoden. 28 min

  Beskrivelse av basics i et Open Space-møte
  Steven Silha forteller om den grunnleggende strukturen i Open Space, i forbindelse med et møte om ny teknologi i journalistikk. Fire prinsipper, loven, agendaveggen, måter å delta på og noen effekter. Ca 6 min