nodeen

Om Energy Upgrade

Energy Upgrade bidrar til den menneskelige utviklingen på vår jord gjennom å bistå mennesker og organisasjoner med å skape nye muligheter og oppnå mer enn det de trodde at de var i stand til. Vi skaper trygge rom for endrings- og vekstprosesser som åpner for kreativitet og livskraft, en samklang mellom hodet og hjertet og en balanse mellom inspirasjon, refleksjon og handling.

Grunnleggende antagelser, verdier og visjon

Vi ønsker å bistå i en ny epoke med menneskelig vekst og i utviklingen av en ny generasjon bedrifter, offentlige virksomheter og andre organisasjoner. Les mer

Om Lars Steinberg

Lars Steinberg grunnla Energy Upgrade i 2005, har mer enn 15 års konsulenterfaring og har utført oppdrag i mer enn 10 land. Les mer

Team

Lars Steinberg er en del av ulike fagnettverk og samarbeider med konsulenter, prosessledere og trenere i Skandinavia, Europa og verden forøvrig. Les mer

Kunder og referanser

Blant oppdragsgiverne er internasjonale selskaper som IKEA og Toyota, ulike toppidrettsutøvere, departementer og andre offentlige oppdragsgivere. Les mer