nodeen

Den viktigste timen er alltid nå. Det mest betydningsfulle mennesket er alltid det som sitter overfor deg.

- Mester Eckhardt -

Prosessdesign og -ledelse

Energy Upgrade har mange års erfaring med treningsprogrammer for helhetlig prosessdesign og –ledelse. Med oss kan du blant annet lære såkalt Whole Person Process Facilitation (WPPF) som legger opp til å adressere hele mennesket i lærings- og utviklingsprosesser, ikke bare hodet. Her lærer en blant annet å komponere en regi som tar hensyn til ulike lærestiler, støtter en optimal energiflyt i gruppa og aktiverer både venstre- og høyre hjernehalvdel. Her finner du et eksempel på et slikt kursopplegg, som kan tilpasses målgruppens behov.

Også grunnelementene i andre typer design og tilnærminger kan vektlegges i seminarer, workshops og trainings med fokus på prosessdesign og -ledelse, herunder World Café (dialogcafé), Dynamic Facilitation, Appreciative Inquiry (AI), The Medicine Wheel Tool (Organisasjonskompasset) og Open Space Technology. I tillegg tar vi opp holdningen til og forståelsen av rollen som fasilitator og kloke grep i det å fylle denne rollen som en lettgjører med hensyn til endring, utvikling og vekst.