nodeen

Den største revolusjonen i vår generasjon er at mennesker som endrer sine indre innstillinger i forstanden kan endre de ytre aspektene i sine liv.

- Marilyn Ferguson -

Mindset Upgrade

Mindset Upgrade er et state of the art treningsprogram for å endre underliggende filtre, overbevisninger og ”autopiloten” som frambringer bestemte typer atferd. Vi har lang erfaring med å undervise og anvende enkle og sikre verktøy og prosesser for varig endring på forstandens underbevisste nivå – der hvor det virkelig teller, blant annet i toppidretten, på toppledernivå i næringslivet, i mellomledertrening og i team.

Treningsprogrammet har fokus på en samklang mellom intuisjon, følelser, bevisste valg og underbevisste mønstre i vår menneskelige "autopilot", for å utviden støtten og mulighetsrommet for inspirert handling og givende resultater.

Det vi tenker om oss selv, våre ferdigheter, andre mennesker og verden rundt oss definerer hva vi vurderer som mulig for oss selv og andre og med hvor mye anstrengelse eller letthet vi oppnår det. Og våre underbevisste overbevisninger og beslutninger bestemmer også hvilke følelser vi har. Og våre følelser er drivstoffet til vår atferd. De gir - eller tar - kraft, tillit og livsglede.

Programmet tar utgangspunkt i bevisste intensjoner og mål til den enkelte anvenderen og bidrar til optimal støtte forl virkeliggjøringen av disse fra den underbevisste "autopiloten". Når vår bevisste ønsker og mål er i overenstemmelse med våre underbevisste overbevisninger, lettgjør dette å skape ønskete resultater, blant annet i forhold til kommunikasjon, ledelse, samhandlingen i team, yteevne og stressmestring.