nodeen

Kurs i Whole Person Process Facilitation

Sted og tidspunkt
Skandinavia, fatsettes i samråd med interesserte deltakere, meld din interesse gjennom å bruke påmeldingsknappen og fylle ut påmeldingsskjemaet, så får du en bekreftelse og etter hvert en statusrapport. Når vi har 6 interessenter kontakter vi deg for å bestemme en kursdato (vi anvender en programvare som gjør dette til en smidig og enkel prosess). Neste kursstart blir i løpet av høsten 2012.
Investering
NOK 9.800 inkl. lunsj og en omfattende arbeidsbok
Husk
Begrenset antall

Lars Steinberg er sertifisert trener i såkalt Whole Person Process Facilitation (WPPF) som legger opp til å adressere hele mennesket i lærings- og utviklingsprosesser, ikke bare hodet. I løpet av seminaret lærer deltakerne blant annet å komponere en regi som tar hensyn til ulike lærestiler, støtter en optimal energiflyt i gruppa og aktiverer både venstre- og høyre hjernehalvdel. I tillegg tar vi opp holdningen til og forståelsen av rollen som fasilitator og kloke grep i det å fylle denne rollen som en lettgjører med hensyn til endring, utvikling og vekst.

Med WPPF skaper du kreative, produktive og energigivende personalmøter, kurs, beslutningsmøter, konferanser... Metoden kan anvendes utmerket der hvor en trenger en mer "hands-on" fasilitering enn det som er tilfellet under Open Space-møter. Tilnærmingen åpner for å adressere og nyttiggjøre hele potensialet i mennesker, grupper og organisasjoner.

Her finner du et eksempel på et slikt kursopplegg, som kan tilpasses målgruppens behov om kurset skal holdes bedrifts- eller organisasjonsinternt, for et bestemt nettverk eller en annen målgruppe.