nodeen

Et møte mellom to personer er som kontakten mellom to kjemiske stoffer: Hvis det skjer noe, blir begge transformert.

- C.G. Jung -

Kunder og referanser

Lars Steinberg har gjennomført oppdrag i mer enn 10 land. Blant oppdragsgiverne er internasjonale selskaper som IKEA, Toyota, Papyrus og Boehringer Ingelheim, ulike toppidrettsutøvere, offentlige oppdragsgivere som Forsvarsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Oslo Universitetssykehus, Vestre Viken HF, Mattilsynet og Bærum kommune, og organisasjoner som LO og Entrepreneurs Organisation (EO).

 

Her er noen originalstemmer fra mennesker som Lars har arbeidet med i ulike lærings- og utviklingsprosesser:

 

An excellent programme which has expanded my mind and belief in what is possible. Thank you Lars.”

Joe McGrath, leder for Management Development, Toyota UK, Derby, England

 

"Veldig bra seminar. Jeg har lært mye som jeg vil få god nytte av både i jobbsituasjon og privat. Jeg vil begynne å bruke verktøyene omgående."

Bente Rørvik Urkedal, banksjef personmarked i Sparebanken Møre

 

"Utviklingsprogrammet med Lars og det han har formidlet er en stor motivasjon for videre personlig og profesjonell utvikling."

Trond Stenvik, rådmann, Overhalla kommune

 

"An excellent program. Lars is a patient, caring and present instructor, with a lot of knowlege and excellent delivery."

Peter Weaver, professional tennis coach

 

”En interessant og utviklende opplevelse, med en læring som virkelig gir potensial. Spennende erfaringer omkring underbevissthetens funksjon og styring og hvordan dette i bunn og grunn styrer mye av det vi gjør.”

Beate G. Aunet, oversykepleier og enhetsleder i Overhalla kommune

 

“An unmissable life changing experience. It feels like I have been gifted a new Honda with unlimited free patrol to continue my journey. Leather seats, cruise control and complete reliability. Thank you so much Lars.”

Andy Finn, enhetsleder, Birmingham

 

“A thoroughly enlightening and very enjoyable program. Lars has been wonderful - calm, pleasant, helpful, quietly in complete control."

Ásta Price, seminardeltaker, Island

 

“A fantastic course! I feel like a treasure chest full of treasure and want to take the benefits of it to the world.

Rachel Kent, psykoterapeut, Pershore (UK)