nodeen

Everything you can imagine is real.

- Pablo Picasso -

Gode møter og konferanser

Vi bistår i design og gjennomføring av gode møter, workshops og konferanser. Med rik erfaring i lettgjøringen av kreative og effektive sammenkomster med mellom 3 og 450 mennesker på samme tid og sted skaper vi rom hvor mennesker kan utveksle erfaringer, utvikle strategier eller hvor organisasjonens iboende potensial kan komme til syne og få praktisk nedslag.

Vi legger stor vekt på å skape forutsetninger for at den individuelle og kollektive visdommen kan komme fram. Da blir helheten merkbart større en summen av enkeltdelene. Vår intensjon er at oppdragsgiver får oppfylt sitt mål med arrangementet gjennom å la det beste i deltakerne komme fram både individuelt og som helhet og gjennom å åpne for tilgang til både intellektuell og intuitiv kunnskap. Vi tror og har erfart at det som trengs for å finne en løsning eller oppnå et mål med et møte eller en konferanse alltid er til stede i gruppen.

Blant metodene og verktøyene som vi anvender underveis i arbeidsprosessen er Open Space Technology, Whole Person Process Facilitation, World Café (dialogkafé eller cafédialog), Appreciative Inquiry (AI), LØFT, Wisdom Council og Dynamic Facilitation. 

Bilde arbeidsprosess i stor gruppe

Foto: Nicole Cronauge

Vi skreddersyr designet for arrangementet ut fra oppdragsgivers målsettinger, både i forhold til varighet, geografi og regi. Temaer for denne typen møter kan blant annet være:

  • Å utvikle felles visjoner, mål og strategier
  • Å samle energien til samtlige medarbeidere som en laserstråle i forhold til et felles mål
  • Å begeistre medarbeidere for felles verdier
  • Å finnes svar på komplekse spørsmål ved hjelp av medarbeiderne
  • Å sette i gang endringer i organisasjonsstrukturen og arbeidsprosesser 
  • Å la foretaket eller organisasjonen vokse sammen til en virkelig enhet etter en fusjon
  • Å forbedre samarbeidet internt mellom organisasjonsenheter, med leverandører eller andre aktøter
  • Å forbedre arbeidsklimaet internt
  • Å skape oppbruddsstemning etter en nedgangs-, sorg- eller krisetid
  • Å gjennomføre lederkonferanser på en interaktiv og engasjerende måte som samtidig gir "valuta for pengene" som brukes for å la mennesker komme sammen på møter eller konferanser.