nodeen

Den reisende til det indre finner alt den leter etter i seg selv. Dette er den mest avanserte form for reise.

- Laotse -

Grunnleggende antagelser, verdier og visjon

Vi tror at …

… det bare er et tynt slør som skiller mennesker og organisasjoner fra å finne sitt virkelige potensial og utløse det. Under asken er det en glød, under hverdagens støv slumrer kraften av en felles visjon. Bak atskillelsens illusjon skjuler seg et felleskap, på baksiden av energitappende og frustrerende historier ligger våre egentlige store historier.

For å utløse potensialet tror vi at det ikke er nødvendig å tilføye så veldig mye, men at det i hovedsak handler om å lette på noe: noen få barrierer, som hindrer tilgang til vår intuisjon, hele vår kunnskap og vår energi. Når vi kommer i genuin kontakt med oss selv og våre kolleger og medarbeidere, kan vi lære med og av hverandre. Da skaper vi noe, får fram energi og bruker vårt potensial.

Det meste er allerede på plass. Når vi skaper gode rammer for læring og utvikling, kommer det fram.

 

Våre verdier

Vår erfaring er at ønsket personlig vekst og utvikling i organisasjoner skjer enklest og raskest når mennesker er i genuin kontakt med seg selv og med sine omgivelser. Det betyr et fokus på hele mennesket i utviklings- og endringsprosesser, ikke bare hodet. Endrings- og utviklingsprosesser som vi fasiliterer har fokus på

  • bevisste mål og intensjoner
  • underbevisste overbevisninger og mønstre hos enkeltmennesker og i organisasjonskulturen som kan være nyttig å omforme for å lykkes
  • bevisste og underbevisste prosesser i gruppesammenhenger
  • nyttiggjøring av prosessdeltakernes intuisjon
  • energiflyt i arbeidsprosessen
  • inspirasjon til konkrete vekst- og utviklingsskapende handlinger.

 

Vår visjon …

… er å bistå i en ny epoke med menneskelig vekst og i utviklingen av en ny generasjon bedrifter, offentlige virksomheter og andre organisasjoner. Å bistå mennesker og organisasjoner med å utløse energi og ta ut deres fulle potensial. Mennesker og organisasjoner som gir rom for utvikling, som får til det de ønsker å skape, som er preget av en opplevelse av felleskap og som overgår seg selv. Mennesker og organisasjoner full av energi, livsglede og balanse. Mennesker og organisasjoner med kraft, ytelses- og endringsevne. Mennesker og organisasjoner som spiller en viktig rolle i dette årtusen.

 

”Et menneske er en del av helheten, som vi kaller "univers", en del som er begrenset i tid og rom. Han erfarer seg selv, sine tanker og følelser som noe adskilt fra resten, en type optisk illusjon til hans bevissthet.

Denne illusjonen er en type fengsel for oss, som begrenser oss til våre personlige lyster og til hengivenhet for noen få personer som står oss nær. Vår oppgave må være å frigjøre oss fra dette fengselet gjennom å utvide vår sirkel for medfølelse til å omfavne alle levende skapninger og hele naturen med sin skjønnhet.

Ingen er i stand til å oppnå dette fullstending, men det å streve for en slik oppnåelse er i seg selv en del av frigjøringen og et grunnlag for indre trygghet.”
Albert Einstein