nodeen

When you change the way you look at things, the things you look at change.

- Wayne Dyer -

Coaching og mentorskap

Energy Upgrade tilbyr å være følgesvenn til toppledere, ledere på andre nivåer, nøkkelpersonell og teams, i tillegg til personlig coaching og mentorskap.

Både coaching og mentorskap er basert på relasjon og på oppdragsgivers ønsker og behov. Vi ser på mentorskap som en tilstand som fokuserer på "å være", med historiefortelling og utveksling av visdom på en mer "sokratisk" måte. Under en mentoring-prosess deler mentoren visdom med menteen, samtidig som mentoren lærer fra menteen i en type sirkel.

Til forskjell fra dette kan man se på coaching som en lineær relasjon som fokuserer på "å gjøre" mens bevisstheten skjerpes gjennom målrettete spørsmål og utforskning. Oppmerksomheten er på coacheen og på utvidelsen av dens ferdigheter. Coacheens målsettinger tas opp på en løsningsfokusert måte, med fokus på en samklang mellom intuisjon, følelser, bevisste valg og underbevisste mønstre i vår menneskelige "autopilot", for å utvide støtten og mulighetsrommet for inspirert handling og givende resultater.

Fordi din såkalte work-life balance er en sentral forutsetning også for å kunne utløse ditt fulle potensiale på arbeidsplassen, har ofte personlige temaer sin plass i business coaching. Blant annet følgende temaer kan være del av en coachingprosess:

  • Personlig kraft, selvverdi og autentisitet
  • Klarhet i ens egen misjon, visjons
  • Kommunikasjon
  • Ledelseskvaliteter
  • Stress- og performance-management

Når du ønsker kontakt med det som beveger deg virkelig, som gir deg mening, kraft og glede i ditt liv og i ditt arbeid og som lar det som virket umulig hittil bli mulig, ta gjerne kontakt. Våre coaching-sesjoner er kjennetegnet ved en spesiell umiddelbarhet og virkning, kombinert med aktsomhet og verdsettelse av coacheens indre visdom. Sesjonene gir ofte oppsiktsvekkende resultater, også ved temaer som mennesker fra før har strevet med over lang tid.

Det vi tenker om oss selv, våre ferdigheter, andre mennesker og verden rundt oss definerer hva vi vurderer som mulig for oss selv og andre og med hvor mye anstrengelse eller letthet vi oppnår det. Og våre underbevisste overbevisninger og beslutninger bestemmer også hvilke følelser vi har. Og våre følelser er drivstoffet til vår atferd. De gir - eller tar - kraft, tillit og livsglede.

Ved siden av coacheens bevisste intensjoner og mål og den optimale støtten til virkeliggjøringen av disse fra den underbevisste "autopiloten" tar vi i coachingen også hensyn til aspektet ved den menneskelige bevisstheten som psykosyntesens grunnlegger, Roberto Assagioli, har betegnet som overbevisstheten. Andre kaller dette aspektet for intuisjon, indre visdom, høyere selv, åndelig guiding eller sjelen.

Når vår bevisste forstand, våre underbevisste overbevisninger og vår sjel er i overenstemmelse med hverandre, opplever vi harmoni, flyt og resultater på jobben og på andre livsområder, som på den høyeste og beste måten er genuine uttrykk for oss selv.