nodeen

Be the change you want to see in the world.

- Mahatma Gandhi -

Be the Change Symposium

Lars Steinberg og flere personer i hans team er utdannet til å fasilitere Be the Change symposiet, som i USA også kalles Awakening the Dreamer / Changing the Dream Symposium. Symposiet ble utviklet av Pachamama Alliance i samarbeid med Achuar folket i Ecuador, som et bidrag til en økologisk bærekraftig, sosialt rettferdig og spirituell meningsfull menneskelig tilværelse på vår jord. I tillegg til å fasilitere og gjennomføre symposier er Lars Steinberg utdannet til å trene og kvalifisere symposiumsledere. Her kan du se en 7 minutters video om symposiet, dens bakgrunn og intensjon:

Her kan du laste ned en flyer med informasjon om symposiet.

Symposiet er en dyptgående utforskning av hvordan vi sammen kan begynne å virkeliggjøre oven nevnte visjon. Hvordan vi som kraftfulle medskapere kan bidra til et nytt verdensbilde og en epoke preget av samhørighet og gjensidighet framfor separasjon og adskillelse, en verden hvor våre handlinger knytter oss sammen med hverandre og med naturen, og skaper velvære for individer, organisasjoner, samfunnet og våre naturlige omgivelser.

Denne opplevelsesbaserte, interaktive workshopen gir en unik innsikt i hvor vi står nå som menneskehet, hvordan vi har havnet i her, samtidig som den åpner for nye muligheter og en utforskning av hva som trengs for å skape en ny framtid. Symposiet bygger på bredt anerkjente fakta fra bl.a. FN og inneholder gruppeøvelser, individuelle refleksjoner samt engasjerende videoinnslag med noen av verdens fremste forskere, tenkere, aktivister og åndelige lærere som Desmond Tutu, Julia Butterfly Hill, Paul Hawken, Wangari Maathai, Thich Nhat Hanh, Thomas Berry, Van Jones m fl.

Et eksempel er denne 3 minutter lange filmen fra 4 Years Go kampanjen:

For grupper på maks 18 personer er det også mulig å arrangere en "Pachamama Journey" til Achuar-folket i hjertet av regnskogen i Ecuador. Lars Steinberg har erfaring med tilrettelegging av denne typen reise, som du kan se en 4-minutters video om her:

Her kan du laste ned et eksempel på et reiseprogram.