nodeen

Most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become.

- Steve Jobs (Apple-gründer) -

Å lede fra hjertet

I en tid med konstante og til dels meget omfattende endringer kan evnen til å være sentrert i hjertet, forbli i en emosjonell balanse og holde hjertet åpent ses på som én av lederskapets nøkkelkompetanser. En leder som utøver sitt lederskap ut fra en samklang mellom hodet og hjertet påvirker medarbeiderne på en naturlig måte i tråd med sine intensjoner. Samklang mellom hodet og hjertet vil på denne måten være en viktig forutsetning for å kunne se på muligheter i problemer og utfordringer, og for å være kraftfull og ansvarlig når noe nytt skal skapes ut fra det ukjente så vel som i mer kjente hverdagssituasjoner.