nodeen

Hjertelig velkommen til Energy Upgrade!

Energy Upgrade bidrar til den menneskelige utviklingen på vår jord gjennom å bistå mennesker og organisasjoner med å skape nye muligheter og oppnå mer enn det de trodde at de var i stand til. Ifølge Albert Einstein kan et problem ikke løses ut fra den samme måten å tenke på som en anvendte mens problemet oppsto. Med dette utgangspunktet skaper vi trygge rom for endrings- og vekstprosesser som åpner for kreativitet og livskraft, en samklang mellom hodet og hjertet og en balanse mellom inspirasjon, refleksjon og handling. Energy Upgrade tilbyr følgende skreddersydde tjenester:

 

Consulting- og rådgivningstjenester

Vi tilbyr bistand til foretak og andre organisasjoner som ønsker å

  • utløse medarbeidernes energi, innovasjonskraft og fleksibilitet
  • samle denne energien som en laserstråle som rettes mot virkeliggjøringen av organisasjonens oppdrag, misjon og visjon og
  • få til gjennombrudd til nye nivåer på suksess i et dynamisk samspill både innad og med omgivelsene.

Les mer...

Bistand til gode møter og konferanser

Vi skreddersyr prosessdesign og et regiopplegg for møter og konferanser ut fra oppdragsgivers målsettinger og bistår i gjennomføringen. I dette benytter vi oss av ulike typer metoder som nyttiggjør deltakernes kunnskap, energi og handlekraft. Å aktivere til bred deltakelse innen for trygge rammer og henvende oss til hele mennesket med sin forstand og sin intuisjon er viktige verdier for oss. Energy Upgrade har mange års erfaring med anvendelsen av blant annet Open Space metoden, Appreciative Inquiry, Whole Person Process Facilitation og World Café i møter og konferanser med mellom 3 og 450 deltakere, i arrangementer på mellom få timer og flere dagers varighet.
Les mer...

Seminarer og ferdighetstrening

Vi skreddersyr interne seminarer og opplegg for ferdighetstrening for ledere, medarbeidere og team. Ut fra oppdragsgivers mål og intensjon komponerer vi innholdet, varighet og framgangsmåten slik at hele mennesket blir invitert inn i lærings- eller treningsprosessen, ikke bare hodet. Dette sikrer bærekraftige resultater og bidrar til at deltakerne i etterkant eier ny kunnskap og visdom, nye verktøy og er bedre i stand til å mestre sine utfordringer. Eksempler på temaer som vi har god erfaring med og referanser fra en rekke fornøyde oppdragsgivere er "Ledelse i en ny tid", "Mindset upgrade", "Team performance", "Verdibasert salg" og "Den utfordrende samtalen".
Les mer...

Coaching og mentorskap

Vi bistår som coach eller mentor i en utviklingsfase. Coaching er en effektiv samarbeidsprosess for å bidra til en bevisst videreutvikling av personligheten og lederskapet. Blant annet kan en coachingprosess brukes til å utvikle visjoner, strategier og konkrete handlingsskritt i deres virkeliggjøring eller for å skape en balanse mellom intuisjon, følelser, bevisste valg og underbevisste mønstre, slik at det oppstår et nytt mulighetsrom for inspirert handling og givende resultater. I tillegg til business coaching tilbyr vi personlig coaching for å gjenskape eller videreutvikle en sunn "work-life-balance". Mentorskap handler mer om å være enn å gjøre og omfatter ofte en overføring av visdom gjennom storytelling.
Les mer...